Thai Language

I speak Thai & English .Therefore, i offer Service and classes in Both language

อนุญาตให้ฉันจะบอกคุณนิด ๆ หน่อย ๆ เกี่ยวกับตัวเอง ฉันพูดคล่องแคล่วภาษาไทยและภาษาอังกฤษและลูกค้าของฉันมาจากทั่วทุกมุมโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, อินเดีย, ไทย, สเปน, อาร์เจนตินา, บราซิล, โคลัมเบีย, แคนาดา, ฮ่องกง, อิสราเอล ฯลฯ
ฉันมีญาณทิพย์, Clairsentient, Clairaudient, Hypnotherapist และครูสอนผู้ที่ต้องการมีญาณทิพย์และต้องการเรียนรู้การอ่านไพ่ในชุมชนไทยในสหรัฐอเมริกาและนอกสหรัฐอเมริกา คนทั่วโลกสามารถเรียนรู้จากฉันโดยใช้ Skype

ฉันอ่านไพ่และมีพลังจิต ค่าใช้จ่ายอ่านสำหรับคนไทยเป็นพิเศษ
บริการของฉันสามารถใช้โดยโทรศัพท์, อีเมล์, แชท (ผ่าน Skype, Facebook แชท)

เพื่อให้การนัดหมายสำหรับการอ่านโปรดส่งอีเมลถึงเราได้ที่ astroandtarot@gmail.com หรือปล่อยให้ฉันข้อความที่             818-667-1637

email subconsciouschannel@gmail.com

make payment by paypal or credit card here $40 now

2013  will be $50

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s